Dostop do portala e-učenje

Dostop do spletnega portala je omogočen 60 dni od dneva nakupa z možnostjo podaljšanja.

Z nakupom dostopa do spletnega portala e-učenje lahko preverjate in utrjujete svoje znanje s pomočjo zbirke spletnih testov, ter si ogledate posnete razlage študijskih primerov. Tako spletni testi, kot posnete razlage študijskih primerov so pripravljeni na podlagi vprašanj iz Kataloga izpitnih vprašanj.

Primer uporabe portala e-učenje

Oglejte si odprti del portala e-učenje.

*Za uspešno pripravo na preizkus je potrebno pripomočke, ki so dostopni na spletnem portalu uporabljati v kombinaciji z Gradivom za pripravo na preizkus znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov v cestnem prometu za module M2, M3, M4, M5 oziroma z Gradivom za pripravo na preizkus znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov v cestnem prometu za modul M1 - avtotaksi prevozi. Zato nakup dostopa priporočamo tistim, ki že imate ustrezno gradivo.

Cena: 150,00€ z DDV