Dostop do portala e-učenje

Dostop do spletnega portala je omogočen 60 dni od dneva nakupa z možnostjo podaljšanja.

Kako deluje portal e-učenje?

Oglejte si primer izbirnih vprašanj in študijskega primera.

Z nakupom dostopa do spletnega portala e-učenje lahko preverjate in utrjujete svoje znanje s pomočjo zbirke spletnih testov, ter si ogledate posnete razlage študijskih primerov. Tako spletni testi, kot posnete razlage študijskih primerov so pripravljeni na podlagi vprašanj iz Kataloga izpitnih vprašanj.

Uporaba portala e-učenje je določena s posebnimi splošnimi pogoji za portal e-učenje.

Na spletnem portalu e-učenje so zajeta vsa izbirna vprašanja in študijski primeri iz Kataloga izpitnih vprašanj, niso pa zajeta vprašanja s prostim odgovorom. Svetujemo vam, da za uspešno pripravo na preizkus znanja, uporabljate spletni portal e-učenje v kombinaciji s tiskanim gradivom za pripravo na preizkus. Uporabo spletnega učenja priporočamo tistim, ki že imate ustrezno gradivo, kot pripomoček za pohitritev priprave na preizkus.

Cena: 150,00€ z DDV