Izpitna vprašanja

Na spodnji povezavi si lahko ogledate katalog vseh možnih izpitnih vprašanj.

Na preizkusu se pojavljajo trije tipi vprašanj:

Vprašanja so razdeljena po predmetnih področjih, ki ji preverja preizkus znanja:

  1. civilno pravo
  2. gospodarsko pravo
  3. delovnopravna ter socialna zakonodaja
  4. davčna zakonodaja
  5. poslovno in finančno vodenje podjetja
  6. dostop do trga
  7. tehnični standardi in vidiki poslovanja
  8. varnost v cestnem prometu

Oznaka vprašanja

1A1M2M3M4M5P

se tolmači na naslednji način:

1 Zaporedna številka vprašanja
A1 Predmetno področje in poglavje v katerega sodi vprašanje
M2M3M4M5 Moduli preizkusa znanja, katerim je vprašanje namenjeno
P Tip vprašanja (v tem primeru vprašanje s prostim odgovorom)