Pogoji za pristop

Pogoj za pristop k preizkusu je, da imate v Sloveniji urejeno običajno prebivališče. Na preizkusu pogoj dokazujete z osebnim dokumentom, če ste slovenski državljan ali z dovoljenjem za prebivanje, če ste tuji državljan.

Kdo mora opravljati preizkus znanja?

Preizkus znanja mora opraviti oseba v podjetju, ki je:

ki opravlja naslednje vrste prevozov: