Upravljavec prevozov: Preizkus strokovne usposobljenosti

Spričevalo je pogoj za pridobitev licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu.

Prijava na izpitni rok

Licenca za opravljanje prevozov v cestnem prometu

Podjetje, ki opravlja prevozniško dejavnost v EU, mora za pridobitev licence, ki jo izdajata Obrtna oziroma Gospodarska zbornica, imeti strokovno usposobljenega upravljavca prevozov.

Strokovna usposobljenost se preverja na preizkusu znanja, ki je sestavljen modularno, kar pomeni, da je različen glede na to, katere vrste prevozov bo upravljal kandidat za upravljavca prevozov.

Kandidat lahko istočasno opravlja preizkus znanja samo iz enega modula, razen v primeru, ko mu je preizkus delno priznan.

M2

Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu

Če kandidat uspešno opravi preizkus iz modula M2, se izda spričevalo o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov (UP) za opravljanje prevozov potnikov v notranjem prometu.

M3

Mednarodni prevoz potnikov

Če kandidat uspešno opravi preizkus iz modula M3, se izda spričevalo o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov (UP) za opravljanje prevozov potnikov v notranjem in mednarodnem prometu.

M4

Prevoz blaga v notranjem prometu

Če kandidat uspešno opravi preizkus iz modula M4, se izda spričevalo o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov (UP) za opravljanje prevozov blaga samo v notranjem prometu.

M5

Mednarodni prevoz blaga

Če kandidat uspešno opravi preizkus iz modula M5, se izda spričevalo o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov (UP) za opravljanje prevozov blaga v notranjem in mednarodnem prometu

Cena: 96,84 €

Na preizkus se lahko prijavite preko spletne prijave. Po prijavi boste na e-naslov prejeli potrdilo o popolni prijavi in predračun za preizkus.

Kandidati, ki pravočasno poravnajo stroške preizkusa prejmejo obvestilo s katerim jih komisija obvesti o kraju, datumu in času preizkusa.

Prijava na izpitni rok