Izvajanje preizkusov

 
Skladno z vladnim odlokom se lahko preizkusa udeležite le pod pogojem, da predhodno opravite testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in na preizkusu predložite dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki ni starejši od sedmih dni.
 
Predložitev dokazila o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG ni potrebna, če imate:
 
1. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujete, da je od prejema:
 
- drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
 
- prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
 
- odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,
 
- drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje te točke, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna v roku od 28 do 84 dni (štiri do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka.
 
2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev,
 
3. potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali
 
4. dokazilo iz 2. točke ali potrdilo iz 3. točke, in dokazilo, da ste bili v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljeni z enim odmerkom cepiva iz prve in tretje alineje 1. točke, pri čemer je zaščita vzpostavljena že z dnem cepljenja.
 
 
Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.
 
Za dodatne informacije smo vam na voljo preko e-naslova info@inter-es.si ali telefonske številke 01/2000-230.

Upravljavec prevozov: Preizkus strokovne usposobljenosti

Spričevalo je pogoj za pridobitev licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu.

Prijava na izpitni rok

Licenca za opravljanje prevozov v cestnem prometu

Podjetje, ki opravlja prevozniško dejavnost v EU, mora za pridobitev licence, ki jo izdajata Obrtna oziroma Gospodarska zbornica, imeti strokovno usposobljenega upravljavca prevozov.

Strokovna usposobljenost se preverja na preizkusu znanja, ki je sestavljen modularno, kar pomeni, da je različen glede na to, katere vrste prevozov bo upravljal kandidat za upravljavca prevozov.

Kandidat lahko istočasno opravlja preizkus znanja samo iz enega modula, razen v primeru, ko mu je preizkus delno priznan.

M1

Avtotaksi prevozi

Če kandidat uspešno opravi preizkus iz modula M1, se izda spričevalo o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov (UP) za opravljanje avtotaksi prevozov.

M2

Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu

Če kandidat uspešno opravi preizkus iz modula M2, se izda spričevalo o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov (UP) za opravljanje prevozov potnikov v notranjem prometu ter za opravljanje avtotaksi prevozov.

M3

Mednarodni prevoz potnikov

Če kandidat uspešno opravi preizkus iz modula M3, se izda spričevalo o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov (UP) za opravljanje prevozov potnikov v notranjem in mednarodnem prometu ter za opravljanje avtotaksi prevozov.

M4

Prevoz blaga v notranjem prometu

Če kandidat uspešno opravi preizkus iz modula M4, se izda spričevalo o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov (UP) za opravljanje prevozov blaga samo v notranjem prometu.

M5

Mednarodni prevoz blaga

Če kandidat uspešno opravi preizkus iz modula M5, se izda spričevalo o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov (UP) za opravljanje prevozov blaga v notranjem in mednarodnem prometu

Cena: 96,84 €

Na preizkus se lahko prijavite preko spletne prijave. Po prijavi boste na e-naslov prejeli potrdilo o popolni prijavi in predračun za preizkus.

Kandidati, ki pravočasno poravnajo stroške preizkusa prejmejo obvestilo s katerim jih komisija obvesti o kraju, datumu in času preizkusa.

Prijava na izpitni rok