Posebni splošni pogoji družbe Inter-es d.o.o. za izvajanje Preizkusa strokovne usposobljenosti za upravljavca prevozov

S prijavo na Preizkus strokovne usposobljenosti za upravljavca prevozov se strinjate s temi Posebnimi splošnimi pogoji poslovanja družbe Inter-es d.o.o.:

 1. Posebni splošni pogoji dopolnjujejo Splošne pogoje, ki so objavljeni na spletni strani upravljavec-prevozov.si. Prosimo vas, da si skrbno preberete splošne pogoje, preden se odločite za Prijavo na Preizkus strokovne usposobljenosti za upravljavca prevozov (v nadaljevanju preizkus).
 2. Organizacijo preizkusa izvajamo na podlagi odločbe Ministrstva za promet, s katero smo pooblaščeni za izvajalca organizacijskih, strokovnih in tehničnih opravil za Komisijo za opravljanje preizkusa znanja za odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu.
 3. Preizkusi se izvajajo v prostorih družbe na Cesti na Brdo 85 v Ljubljani.
 4. V primeru bolezni ali višje sile si pridružujemo pravico, da spremenimo datum izvedbe preizkusa. V tem primeru vas o tem obvestimo po e-pošti. Kot višja silo se štejejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje Organizatorja in ki jih Organizator ni mogel predvideti ob sklepanju te pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo obveznosti iz pogodbe.
 5. Stroški preizkusa znašajo v skladu z odločbo 96,84 € in jih Uporabnik v celoti poravna v roku 8 dni od prijave. Uporabnik lahko prijavo odpove v roku 8 dni od prijave, kot je to podrobneje opredeljeno v Splošnih pogojih.
 6. Uporabnik se lahko od preizkusa odjavi najmanj 5 dni pred datumom preizkusa. Če se odjavi kasneje, mora za ponovno prijavo na preizkus poravnati administrativne stroške prepozne odjave od preizkusa v višini 50% strokov preizkusa.
 7. Ko Uporabnik izbere datum opravljanja preizkusa, ga lahko še 2-krat spremeni brezplačno v roku predvidenem za odjavo, tretja spremembra pa je možna ob plačilu administrativnih stroškov prestavitve, ki znašajo 30% stroškov preizkusa.
 8. Če uporabnik po odjavi od preizkusa ne izbere novega datuma opravljanja preizkusa, mu plačilo stroškov preizkusa velja še 6 mesecev od izvedbe plačila.
 9. Ne glede na zgornje določbe bo Organizator skušal reševati odpoved prijave v korist prijavljenega Uporabnika (nadomestni termin, idr.). Prijava je v tem primeru prenosljiva tudi na drugo osebo.
 10. Ti pogoji se lahko spremenijo. Nova različica bo dostopna v okviru Splošnih pogojev poslovanja na naslovu:
  https://upravljavec-prevozov.si/splosni-pogoji-poslovanja