Priznavanje znanja

Popolne vloge za priznavanje prispele do 14.12.2022, bo komisija obravnavala na naslednjem izpitnem roku, t.j. 15.12.2022. Sklep o priznavanju je kandidatom poslan naslednji dan.

Komu se preizkus znanja prizna?

Osebe z določeno višješolsko, visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo so lahko oproščeni preizkusa iz tistih predmetov, ki so jih uspešno opravili v okviru svojega izobraževanja. Kandidat, ki želi vložiti vlogo za priznavanje najprej opravi registracijo, nato pa pošlje izpolnjeno vlogo, h kateri priloži:

Komisija vlogo obravnava in izda ugotovitveni sklep iz katerega so razvidni predmeti, ki se priznajo in predmeti iz katerih je potrebno opravljati preizkus znanja.