Paket z usposabljanjem

V okviru organiziranega usposabljanja se s pomočjo strokovnjakov pripravite na preizkus iz modulov M2, M3, M4 ali M5.

Ni razpisanih datumov usposabljanja

Trenutno ne načrtujemo nobene izvedbe usposabljanja. Za pripravo na preizkus lahko naročite Paket za samostojno pripravo.

Usposabljanje obsega 16 učnih ur in je porazdeljeno na 2 dni po 8 učnih ur. Poteka v obliki delavnic, kjer lahko rešujete konkretna izpitna vprašanja ter študijske primere iz vseh osmih področij, ki sestavljajo preizkus.

V okviru usposabljanja pridobite:

Usposabljanje se izvede, če je prijavljenih najmanj 20 kandidatov. V kolikor ne zberemo zadostnega števila kandidatov, vas o tem obvestimo in vrnemo poravnane stroške kotizacije.
Odjava od usposabljanja je mogoča do 14 dni pred terminom usposabljanja, v nasprotnem primeru niste upravičeni do vračila stroškov kotizacije.

Cena: 490,00€ z DDV