Program preizkusa znanja

Program preizkusa določa Pravilnik o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Ur.l. RS, št.10/07, 39/07 in 23/09).

Kakšen je program preizkusa znanja?

Preizkus znanja obsega naslednje predmete:

Ogled kataloga izpitnih vprašanj