Program preizkusa znanja

Program preizkusa določa Pravilnik o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 10/07, 39/07, 23/09 in 204/21).

Kakšen je program preizkusa znanja?

Preizkus znanja obsega naslednje predmete:

Ogled kataloga izpitnih vprašanj