Pravni viri

  1. Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19)
  2. Pravilnik o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu ( Ur.l. RS, št. 10/07, 39/07 in 23/09)
  3. Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in sveta (Uradni list Evropske unije, L 300, 14.11.2009).