Potek preizkusa znanja

Preizkus znanja se opravlja pred tričlansko komisijo v pisni obliki in je sestavljen iz dveh delov:

V primeru, da kandidat opravlja preizkus samo iz modula M1 - avtotaksi prevozi, predstavlja prvi del preizkusa 40 točk, drugi del pa 5 točk. Preizkus v tem primeru traja največ 90 minut.

V primeru, da kandidat opravlja preizkus iz modulov M2 ali M3 ali M4 ali M5, predstavlja prvi del preizkusa 60 točk, drugi del pa 40 točk. Preizkus v tem primeru traja največ 180 minut.

Kandidat mora doseči povprečno najmanj 60% skupnega števila točk, da se celoten preizkus znanja šteje za opravljenega, pri čemer mora iz vsakega dela doseči najmanj 50% možnega števila točk.

Kandidat, ki na preizkus ni bil uspešen, lahko preizkus ponovno opravlja po preteku treh tednov od opravljanja preizkusa znanja.

Kandidat, ki je uspešno opravil preizkus znanja prejme s priporočeno pošto Spričevalo o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov (UP).

Ogled kataloga izpitnih vprašanj