Izpitna vprašanja za modul M5

Na spodnji povezavi si lahko ogledate katalog vseh možnih izpitnih vprašanj za modul M5 - mednarodni prevoz blaga.

Kako je sestavljen preizkus znanja?

Preizkus iz modula M5 traja 180 minut in je sestavljen iz dveh delov.

V prvem delu kandidati prejmejo izpitno polo, ki sestavljena iz:

40 vprašanj izbirnega tipa Pravilen odgovor je vreden 1 točko
10 vprašanj s prostim odgovorom Pravilen odgovor je vreden 2 točki
Skupaj 60 točk

V drugem delu kandidati prejmejo izpitno polo, ki sestavljena iz:

8 študijskih primerov Pravilna rešitev je vredna 5 točk
Skupaj 40 točk

Preizkus uspešno opravijo tisti kandidati, ki dosežejo v 1. in 2. delu 50% točk ali več, v skupnem seštevku pa 60% točk ali več.

Primer izpitnih pol

Izpitna pola za 1. del

Izpitna pola za 2. del