Študijski primer

9C2M2M3M4M5S

Prevoznik zaposluje voznika z bruto plačo 1.200,00 €. Stroške dela mu izplača v višini, ki jo določa vladna uredba. Na dan izplačila plače znašajo prispevne stopnje:

Vrsta prispevka zavarovanca v % delodajalca v %
Za PIZ 15,50 8,85
za zdrav. 6,36 6,56
za star.v. 0,10 0,10
za zap. 0,14 0,06
za pošk.   0,53

1. Koliko zanašajo prispevki za socialno varnost?
2. Kdo obračuna in plača prispevke?
3. Komu in na kakšen način posreduje obračun?