Civilno pravo

A1: Poznati glavne vrste pogodb, ki se uporabljajo v cestnem prevozu ter pravice in obveznosti, ki izhajajo iz teh pogodb

S klikom na izbrani odgovor dobite povratno informacijo o pravilnem odgovoru. Napačni odgovori so označeni z rdečo, pravilni pa z zeleno.


8A1M4M5I

Pogodbene stranke prevozne pogodbe za prevoz tovora

Odgovori

2A1M5I

Pripravljate prevozno pogodbo za prevoz blaga iz Slovenije v Rusijo. Kateri pravni akt boste uporabili?

Odgovori

3A1M3I

Opravljate prevoze potnikov v EU. Kateri pravni akt vas obvezuje pri urejanju pogodbenih razmerij?

Odgovori

4A1M5I

Organizirate prevoz iz Avstrije preko Slovenije na Hrvaško po cesti, od tu naprej pa po morju v Egipt. Za prevoz po morju se uporablja ladja brez možnosti vkrcanja cestnega prevoznega sredstva. CMR se uporablja

Odgovori

5A1M2M3I

Za katere izmed navedenih prevozov so »splošni prevozni pogoji« zakonsko obvezni?

Odgovori

9A1M2M3I

Pogodbeni stranki prevozne pogodbe o prevozu potnikov

Odgovori

10A1M2M3M4M5I

Kako "prevoznika" opredeljuje Zakon o prevozih v cestnem prometu?

Odgovori

11A1M4M5I

Kot prejemnik je v Zakonu o prevoznih pogodbah v cestnem prometu označena oseba,

Odgovori