Paket za avtotaksi prevoze

Za upravljavce prevozov v podjetjih, ki bodo opravljala avtotaksi prevoze smo pripravili Paket za avtotaksi prevoze.

Paket za avtotaksi prevoze vključuje:

Priročnik v tiskani obliki vsebuje strokovno obrazloženo vsebino iz vseh osmih predmetov, ki sestavljajo preizkus. V uvodu priročnika so navedeni napotki za njegovo uporabo ter nasveti za učinkovito učenje, na koncu posameznih podpoglavjih, pa so natančno navedene aktivnosti, ki jih morate opraviti na spletnem portalu (npr. rešiti določen spletni test, ogledati si postopek reševanja določenega študijskega primera).

Cena: 120,00€ z DDV